Saïd & Lody

Said & Lody zijn als duo inmiddels een begrip.
Samen ontwikkelen ze diverse projecten en schoolprogramma’s.

Said & Lody zijn als duo inmiddels een begrip. Samen ontwikkelen ze diverse projecten en schoolprogramma’s.

Foto: Marjan Borsjes

- Wat wij doen -

Fatima Akalai

Duo's

Saïd&Lody werken met duo’s. De kracht van deze duo’s is, dat ze elkaar aanvullen, passen bij de aard van de problematiek en als positieve rolmodellen functioneren.

Schoolprojecten

Doel van een schoolproject is het vergroten van de weerbaarheid tegen radicalisering en polarisatie. Het stimuleren van het gevoel van verbondenheid met de samenleving

Buurtactiviteiten

Buurtactiviteiten

Met onze aanpak scheppen we goede onderlinge verhoudingen en leggen we onderlinge verbindingen tussen de jongere generatie en de verschillende gemeenschappen.

Deradicalisering

De-radicalisering

Met onze aanpak activeren we de doelgroep, halen ze uit het isolement en stimuleren tot actieve deelname aan de maatschappij door het aangaan van functionele samenwerkingsrelaties.

Diversiteit

Diversiteit trainingen

Saïd&Lody biedt uiteenlopende trainings- en coachingsprogramma’s om flexibel om te kunnen omgaan met mensen uit verschillende culturen.

Implementatie

Implementatie en advies

Onze adviseurs weten vanuit hun multiculturele expertise en achtergrond wat er leeft onder de doelgroep en kunnen u adviseren over diversiteitsbeleid binnen uw organisatie.

- Nieuws -

Onze duo's

Voornaam Achternaam

Beschrijving

Voornaam Achternaam

Beschrijving

Voornaam Achternaam

Beschrijving

Voornaam Achternaam

Beschrijving

Wat anderen zeggen

'Hun kracht is dat ze leerlingen verbinden en laten nadenken over hun eigen uitingen.'
'Het is belangrijk dat officieren van justitie in contact komen met de leefwereld van jongeren waar ze later over oordelen. Officieren van justitie worden door Saïd&Lody in contact gebracht met de wereld achter het dossier.'
‘Eigenlijk is het heel normaal dat een man met een Joodse achtergrond en een man met een Marokkaanse achtergrond samenwerken.’

Partners

gemeente-amsterdam