Wat wij doen

Said&Lody-SchoolprojectenDialoog en verbinding

Diversiteit is in ons land een realiteit. Saïd&Lody zet zich in voor een Nederland waar mensen leven op basis van gelijkwaardigheid en in vrede. Een land waarin diversiteit wordt gezien als een verrijking. Saïd&Lody stimuleert diverse doelgroepen door met elkaar in dialoog te gaan. Door het delen van persoonlijke ervaringen, ideeën en door te zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen leren gesprekspartners elkaar (beter en anders) kennen. Waardoor er aan tafel ruimte ontstaat. Ruimte voor een nieuwe blik, voor reflectie, en voor samenwerking. Ook aan een tafel met mensen die elkaar nooit eerder zagen.