Schoolprojecten

Saïd en Lody verzorgen trajecten voor jongeren op scholen. Doel is het vergroten van de weerbaarheid tegen radicalisering en polarisatie. Het stimuleren van het gevoel van verbondenheid met de samenleving. Over te dragen dat, negatief gedrag vaak een vlucht is die kan worden omgezet in het leren van een positieve bijdrage aan de wereld dicht om ons heen.

De activiteiten richten zich in eerste instantie op jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 19 jaar.

Gastlessen worden verzorgd op de school. Daarnaast vinden er excursiedagen plaats, in overleg met de school. Voorbeelden zijn een bezoek aan de moskee, de synagoge, het Anne Frank Huis, een tentoonstelling over de slavernij, de politie, de brandweer en een culturele instantie.

De Saïd&Lody werkwijze is de aangewezen methode, om jongeren ervan te overtuigen dat het gebruiken van discriminatoire uitdrukkingen en gedragingen, het veroorzaken van uitsluiting en discriminatie, het onderscheid maken op basis van huidskleur, afkomst, geloof, geaardheid of anderszins uit den boze is en kan leiden tot ernstige vormen van polarisatie en radicalisering.

De methodiek Saïd&Lody beslaat een traject van gemiddeld drie tot vier maanden. Een duo bestaande uit twee complementaire rolmodellen die het traject begeleiden. Eerst worden afspraken met de school gemaakt en inleidende gesprekken met docenten en eventueel ouders en verzorgers gevoerd. Vervolgens start het duo met een inleidende gastles om kennis te maken met een klas en het onderwerp te introduceren. Daarna gebruiken Saïd en Lody excursies om middels ‘ervarend leren’ jongeren te inspireren, prikkelen, raken en motiveren om anders te kijken en te denken. Ten slotte voert het duo een afsluitend evaluatiegesprek met docenten en leerlingen.

De methodiek Saïd&Lody werkt vanuit vier basisprincipes:

  1. De mens staat centraal
  2. Doorbreek generaliserende beeldvorming
  3. Iedereen heeft talent
  4. Wees oprecht, helder, duidelijk én bied kansen

Het werkterrein van duo’s richt zich in eerste instantie op gemeenten waar de afgelopen periode maatschappelijke onrust (waarneembare uitingen van discriminatie, uitsluiting, polarisatie, criminalisering of radicalisering) onder jongeren (op scholen) is geweest of nog gaande is.