Lody B. van de Kamp

Lody van de Kamp Geboren in 1948 te Enschede

Na de middelbare schoolopleiding gestudeerd aan de Talmoed Hoge­scholen in Montreux (Zwitserland) en Londen.

Het eerste deel van de opleiding was gericht op het verkrijgen van de bevoegdheid tot ritueel slachter,

In 1978 verkreeg hij de rabbinale bevoegdheid. Na aanvankelijk gewerkt te hebben in Londen, teruggekeerd naar Nederland in 1981.

Eerst voor een periode van zeven jaar als rabbijn bij de Joodse Gemeente Den Haag. Vanaf 1988 als rabbijn verbonden aan de Joodse Gemeente Amsterdam tot 1994.

Daarna rabbijn van de Joodse Gemeente Rotterdam.

Rabbijn van de Kamp is gedurende deze periode ook altijd betrokken geweest vanwege de Joodse gemeenschap in de politieke en maatschappelijke discussies met de dierenwelzijnsorganisaties, de politiek en de overheid over het ritueel slachten.

Sinds 1996 is rabbijn van de Kamp directeur van de reisorganisatie Jehoeda Services.

Deze organisatie verzorgt project- en studiereizen naar Oost-Europa en Israël.

Hij was lange tijd fractielid voor het CDA in het Amsterdamse stadsdeel Zuid en directeur van de afdeling voortgezet onderwijs van de Joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam.

Hij is lid van het Curatorium van het Joods Studiecentrum in Leiden.

Hij is lid van de Raad van Toezicht van de stichting Multi Plus Zorg, een organisatie die integrale hulpverlening biedt vanuit het expertisecentrum risicojongeren, jeugdgroepen & criminaliteit.

Hij is coördinator-lid van ‘The European Muslim Jewish Leadership Council’, gevestigd in Wenen.

Hij publiceert regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbla­den en vaste columnist van onder andere het Nederlands Dagblad. Ook geeft hij regelmatig spreekbeurten en gastcolleges over Israël en het Jodendom.

Van zijn hand verschenen eerder ‘Het was maar kort’, over Joodse gemeenten in Nederland (Uitgeverij Boekencentrum) en ‘Als de Mezoeza maar goed zit’, een briefwisseling tussen de rabbijn en de journalist Dick Houwaart over vele facetten van religie, Israël, Jodendom (Uitgeverij Kok), het jeugdboek “Weeskinderen” (Uitgeverij Mozaïek), de romans “Oorlogstranen” (Uitgeverij Mozaïek), “Alleen” (Uitgeverij Mozaïek), het “ Dagboek van een verdoofd rabbijn” (Uitgeverij Mozaïek) , over de recente politieke commotie rond het ritueel slachten in ons land, “ Joden en Christenen” van zijn hand en van Dr. Willem J. Ouweneel, de ”De Joodse Slaaf” (Uitgeverij Mozaïek), over de slavernij en de betrokkenheid van de Portugees -Joodse gemeenschap in Nederland daarbij. In januari 2017 verscheen ‘Sara, het kind dat op transport ging’, over 10.000 geredde Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In april 2019 verschijnt “Over muren heen”, een briefwisseling tussen Lody B. van de Kamp & Oumaima Al Abdellaoui.

Hij is getrouwd en heeft vijf kinderen.

Boek-Lody-Over-De-Muren-Heen

Over muren heen

Over muren heen van Lody van de Kamp en Oumaima Al Abdellaoui is een briefwisseling tussen een rabbijn en een moslima en biedt een boeiende inkijk in twee culturen in onze Nederlandse samenleving. Beiden zoeken ze naar verbinding, maar schromen niet de scheidslijnen aan te geven. Oumaima en Lody komen uit twee verschillende werelden. Oumaima is moslima en noemt zichzelf een Marokkaanse Nederlander. Lody is rabbijn noemt zichzelf een Nederlandse Jood. Oumaima staat als vwo-leerlinge aan het begin van haar carrière. Lody is als rabbijn al meerdere jaren met pensioen. De buitenwereld ziet de moslim en de jood vaak als een soort natuurlijke vijanden. Lody en Oumaima schrijven elkaar echter brieven omdat ze, ondanks de grote verschillen, oprecht geïnteresseerd zijn in elkaars wereld. Die brieven gaan over hun leefwereld en godsdienst, over Israël en Palestina, over feminisme en vreemdelingen, over successen en dieptepunten in hun leven

Auteurs: Lody van de Kamp, Oumaima Al Abdellaoui
Nederlands
Uitgeverij KokBoekencentrum
Mei 2019
ISBN: 978902395675 4 (boek)
ISBN: 978902395676 1 (e-boek)

Sara

Sara, het meisje dat op transport ging’ van Lody van de Kamp is een ontroerende roman over een vergeten stukje geschiedenis: de Kindertransporten van 1938 en 1939. De jonge Joodse Sara wordt op transport gezet naar Engeland. Haar wacht de vrijheid. Maar ze voelt zich in de steek gelaten, ontworteld. Heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop wacht ze al die lange oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal terugzien.

Auteur: Lody van de Kamp
Nederlands
Uitgeverij Mozaiek
Januari 2017
ISBN: 978902395905 (boek)
ISBN: 978902397852 (e-boek)

Oorlogstranen

Een ontroerende roman over een joods meisje dat in de oorlog wordt opgenomen door een rooms-katholiek gezin en later op zoek gaat naar haar identiteit en haar wortels.

Een boek over verraad, over verzet en opoffering en over de kracht van een belofte. Een oorlogsroman vanuit de originele en onderbelichte invalshoek van onderduikkinderen.

Auteur: Lody van der Kamp
Nederlands
202 pagina’s
Boekencentrum B.V.
mei 2012
EPUB met digitaal watermerk

De Joodse slaaf

Nee, deze krijg je niet. Hij moet bij de groep blijven!’ Zodra hij de stem boven zich hoort, zit Kwodwo met een ruk rechtop. ‘Als we in Elmina aankomen, moet ik nog wel wat handel overhebben’, vervolgt de stem. ‘Kom nou, deze spierbundel is een hoop waard, maar zonder hem hou je nog genoeg over.’
Kwodwo kent de twee kerels die voor hem staan niet. Een van de mannen knijpt hard in zijn bovenarm. Dan trekt iemand zijn kaken van elkaar, kijkt in zijn mond en gebiedt vervolgens: ‘Zak eens door je knieën! Schiet op, nog een keer!’

Zo begint de lange reis van een trots lid van het rijk van de Ashanti in Ghana. Een reis die hem in Elmina brengt, het fort waar hij en zijn lotgenoten als handelswaar worden opgeslagen. Pas als er voldoende slaven zijn, zal de overtocht naar het Caraïbische gebied winstgevend worden voor de West-Indische Compagnie.
Salvino, een Joodse koopman van koffie, suiker en cacao uit het verre Amsterdam, maakt kennis met Kwodwo en de wereld van de slavernij. Hij is verbijsterd. Zal hij een einde kunnen maken aan de mensonterende praktijken? Of blijken winstbejag en welvaart in de Gouden Eeuw meer waard te zijn dan het leven van een gebrandmerkte? Een aangrijpend verhaal dat jongeren en volwassenen in de greep zal houden.

Auteur: Lody van der Kamp
Nederlands
Uitgeverij Mozaiek
augustus 2014
ISBN: 9789023994626

Joden en Christenen

Een geloofsgesprek tussen joden en christenen is niet vanzelfsprekend. In de geschiedenis is de volwaardige plaats van het jodendom gewoonlijk door de kerk niet erkend. Dat is niet zonder gevolgen gebleven.

Een luisterende houding is daarom van groot belang. Dit gesprek tussen Willem Ouweneel en Lody van de Kamp blijft niet aan de oppervlakte, maar raakt de wezenlijke vragen. Wat bindt ons en wat scheidt ons? Hoe lezen we de Tenach? In hoeverre maakt de visie op Jezus het verschil?

Auteur: Willem J. Ouweneel & Lody van der Kamp
Nederlands
180 pagina’s
Medema
september 2013

Weeskinderen

Nadat zijn moeder is overleden, verhuist Jossele uit zijn geboortestad Lublin naar Berlijn, om bij zijn oom en tante te gaan wonen.

Bij zijn vertrek belooft hij zijn broertjes en zusje dat hij ooit zal terugkomen. Intussen komen in Duitsland de nazi’s aan de macht. De vele anti-Joodse maatregelen en de dreigende oorlogssituatie maken het voor Jossele onmogelijk om zijn belofte na te komen. Tot twee keer toe moet hij vluchten, en hij voelt zich alleen op de wereld. Ook tijdens deze moeilijke oorlogsjaren probeert Jossele het leven van oprechte vroomheid zo lang mogelijk vol te houden. Het is bijna het enige dat hem nog op de been houdt…

Auteur: Lody van der Kamp
Nederlands
212 pagina’s
Mozaiek
april 2010

Alleen

Elke band wordt vroeg of laat verbroken. Op elke liefde volgt ooit een afscheid. En afscheid is er genoeg geweest in haar leven.haar familie keert de jonge Joodse Erna terug uit het concentratiekamp in Duitsland.

Erna besluit te luisteren naar de oproep van de Zionisten om in de pas opgerichte staat Israël een nieuw bestaan op te bouwen.

Ook daar wachten echter strijd en vertwijfeling. Hoe kan Martin vechten voor hun eigen Joodse land en tegelijk eeuwenoude tradities aan de kant schuiven? De problemen worden levensgroot als Erna ontdekt hoe Zionisten land van Arabieren afpakken en Joodse baby’s laten verdwijnen. Waar kan ze een antwoord vinden op de vragen van haar volk – en van haar eigen leven?

Auteur: Lody van der Kamp & Lody van der Kamp
– Nederlands
– 202 pagina’s
– Mozaiek
– juni 2010