Het Suriname-project van Stichting Said & Lody

SaidEen van de activiteiten waar onze stichting zich mee bezighoudt is de distributie van ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators en overige medische hulpgoederen aan ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen in landen die daar behoefte aan hebben.

Binnen onze stichting is het Said Bensellam die zich daar heel erg voor inspant. Daarbij gaat het om hulpgoederen die hier in Nederland door de zorginstanties economisch zijn afgeschreven en worden vervangen.

Het gaat om landen zoals Marokko, Turkije, Jordanië en andere landen in de regio.
Al sinds jaar en dag is Suriname ook een van die landen waar de aandacht naar uit.
Het is inmiddels meer dan twintig jaar geleden, in 2003, dat Said kennis maakte met Suriname. Vanaf dat moment is hij al begonnen om zich in te spannen om ook op die plek medische hulpmiddelen te krijgen. Hij had daar kennis gemaakt met Richard van Axel Dongen die zich ter plekke inzette zo veel mogelijk voor de plaatselijke bevolking te doen.

Said coördineert de overname van de goederen van de leveranciers van medische hulpmiddelen zoals HartingBank, Medipoint en anderen. De goederen worden hier in Nederland gerenoveerd en opnieuw gebruiksklaar gemaakt. Klaar voor een tweede leven.

In containertransporten worden zij vervoerd naar de desbetreffende landen om daar onder het toeziend oog van de stichting en lokale contacten vrijwilligers op de plaats van bestemming te worden afgeleverd.
Zo zijn er de achterliggende jaren ook meerdere transporten naar specifieke lokaties in Suriname gegaan. De stichting Betheljada in Suriname is een van de ontvangende partijen.

De renovatie werkzaamheden hier in Nederland worden onder leiding van Said uitgevoerd op de eigen locatie in Amsterdam door jongeren die om uiteenlopende redenen een dagbestedingstraject door lopen. Dit gaat in samenwerking met de stichtingen Winning Wheels en Multi Plus Zorg (MPZ). Indaad, Boemerang Zorg, JP Vision en anderen.

Voor elk transport worden altijd sponsors gezocht om de kosten te dekken.