Karen Kamps bij EenVandaag vanwege angst voor veiligheid door oorlog Israël Hamas

Voorzitter Saïd&Lody Karen Kamps bij EenVandaag vanwege de angst dat oorlog tussen Israël en Hamas gevolgen heeft voor veiligheid en sfeer in Nederland.

Na aanleiding van een opiniepeiling blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over een toename van onrust in dit land, vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Er vind nauwelijks meer dialoog plaats, maar er is vooral sprake van stellingname en zenden. Ook bij jongeren leeft de oorlog sterk, waardoor op scholen de spanning kan toenemen. Onze ervaring is dat jongeren open staan voor een gesprek en instaat zijn om over muren heen te kijken. Daarbij staat altijd de dialoog en verbinding centraal.
Dit is een fragment van de uitzending van EenVandaag van 19 oktober 2023 over de Angst dat oorlog tussen Israël en Hamas gevolgen heeft voor veiligheid en sfeer in Nederland