Werken met duo's

Saïd Bensellam en Lody van de Kamp ontwikkelden landelijk,  samen met het kennisinstituut Movisie,  ‘Said & Lody, werken met Duo’s’.

Dankzij het succes van Lody en Said is de methodiek landelijk uitgerold. Inmiddels zijn er meer duo’s aan de slag.

De kracht van deze duo’s is, dat ze elkaar aanvullen, passen bij de aard van de problematiek en als positieve rolmodellen functioneren. Man, vrouw, jong, oud, LHBT, maar ook een jongerenwerker en een agent, of een wijkbewoner en een medewerker van een AZC.

Centraal staat in die methodiek het aangaan van de dialoog met die ander.

Onze uitgangspunten zijn:

  • focus op talent;
  • geen veralgemenisering;
  • oprecht en open optreden.

‘Said & Lody, werken met duo’s’ is een methodiek om echt contact te maken met jongeren uit diverse culturele achtergronden.

We praten over beeldvorming, discriminatie, uitsluiting, polarisatie.

Door samen met jongeren voor dialoog te zorgen, maken we mogelijk dat jongeren in hun eigen wijk aan hun toekomst werken.

Movisie deed eerder onderzoek naar onze aanpak en ontwikkelde in samenwerking met Said & Lody:

  • Een profielschets voor nieuwe duo’s;
  • Een handleiding voor nieuwe duo’s waarin de werkwijze ‘Saïd & Lody op scholen’ staat beschreven;
  • Een trainingshandleiding die we kunnen gebruiken om nieuwe duo’s op te leiden (om de werkwijze te kunnen uitvoeren). Zie publicatie.

De methodiek wordt op talloze plaatsen succesvol toegepast. Regelmatig ook als leertraject om strafvervolging te voorkomen. In meerdere gemeenten in Nederland (Arnhem, Alkmaar, Enschede, Haarlemmeer, Haarlem, Den Haag, Harderwijk en Amsterdam) blijkt ‘Said & Lody’ een uitstekende methode te zijn om jongeren toekomstgericht te laten kijken. Het stimuleert ze op zoek te gaan naar kansen voor een betere toekomst.

In onze aanpak steunen wij het lokaal beleid bij het betrekken van groepen (jongeren) op elkaar, voor het scheppen van goede onderlinge verhoudingen en het leggen van onderlinge verbindingen bij de jongere generatie van de verschillende gemeenschappen.