Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Stichting Saïd & Lody streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Stichting Saïd & Lody echter niet, noch kan Stichting Saïd & Lody hiervoor aansprakelijk gehouden worden. 

Stichting Saïd & Lody werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Stichting Saïd & Lody geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Stichting Saïd & Lody biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Stichting Saïd & Lody is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt. 

Stichting Saïd & Lody verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Stichting Saïd & Lody kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van informatie op onze website.

Stichting Saïd & Lody zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Stichting Saïd & Lody kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Stichting Saïd & Lody heeft geprobeerd voor deze publicatie alle rechthebbenden te achterhalen. Mocht u desondanks foto’s tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent, neem dan contact op via info@saidenlody.nl