De-radicalisering

DeradicaliseringSaïd&Lody ontwikkelt al jaren projecten om jongeren te helpen aan een beter toekomstperspectief. De doelgroep van die projecten bestaat uit radicaliserende jongeren, kwetsbare en vatbare jongeren en jongeren uit de top 1000. We werken intensief samen met Politie, OM en diverse gemeenten om de juiste aanpak te bieden om deze doelgroep te kunnen helpen:

  • bieden en versterken sociale netwerken van sleutelfiguren (lokaal, stedelijk, landelijk) om tegengeluid te bieden en geruchten te neutraliseren.
  • bieden van kennis en uitgebreid netwerk van ouderen, moskeeën, zelforganisaties, familieleden van radicaliserende jongeren aan onze partners om familieondersteuning optimaal te laten verlopen.
  • activeren van de doelgroep, uit isolement halen en stimuleren tot actieve deelname aan de maatschappij door het aangaan van functionele samenwerkingsrelaties.
  • samenwerken met het Rijk om kennis en ervaring met gemeenteambtenaren over radicalisering te delen.